Regjeringen tredobler nå Enovas pott til energitiltak i husholdningene fra 40 til 110 millioner kroner.

Kilde: Tredobler støtte til Enova NOVAP.no

Regjeringen tredobler nå Enovas pott til energitiltak i husholdningene fra 40 til 110 millioner kroner.

Dette kan Adresseavisen melde søndag. I følge olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er dette et signal om at regjeringen ønsker å bidra til både billigere og mer miljøvennlig oppvarming. Enova skal etter planen få det ekstraordinære tilskuddet i løpet av januar, etter at regjeringens proposisjon er behandlet i Stortinget.

NOVAP synes den økte støtten til energitiltak både er viktig og helt nødvendig. Enova hadde allerede i november brukt opp midlene til tilskudd for tiltak innen reduksjon av strømforbruk og omlegging til fornybar energi i privatboliger for 2010. NOVAP håper dette fører til at enda flere søker om støtte til luft/vann eller vann/vann varmepumpe.

Ytterligere informasjon om Enovas støtteordning finner du her.