Støtteordninger

Støtteordninger

ENOVATILSKUDDET – PRIVAT

Enova støtter energitiltak, gjennom å betale tilbake deler av utgiftene til slike investeringer.
Det er to måter å få tilbake penger for energitiltak fra Enova:

Rett til å få tilbake penger for energitiltak
Gjennom Enovatilskuddet har du nå rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger i boligen din. Det betyr at hvis du gjennomfører noen av de tiltakene som inngår i ordningen, samt sender inn kvitteringen, får du tilbake en del av utgiftene. På denne måten belønner vi dine energismarte valg. Valg som reduserer energiutgiftene dine, øker bokomforten i hjemmet ditt, og er bra for klimaet.
Les mer om energitiltak fra Enova >

Støtte til omfattende oppgradering og nybygg
Skal du sette i gang med ambisiøs oppgradering av boligen din, eller har ambisiøse planer for en ny bolig? Da kan du søke støtte fra Enova til dette. Først søker du Enova om støtte. Når du får innvilget søknaden betyr det at prosjektet er forhåndsgodkjent. Du kan ikke sette i gang prosjektet før du har fått dette tilsagnet. Når du er ferdig med prosjektet sender du inn den nødvendige dokumentasjonen, og får dekket deler av utgiftene.

ENOVA FINANSIERING NÆRING

ENERGIFORBEDRING I BOLIGER

Tilskuddsordningen gjelder for energiforbedring av eneboliger og leiligheter (1-4 boenheter).

Boliger du kan søke om støtte til:

  • eksisterende helårsboliger i Oslo
  • boliger under oppføring eller utvidelse av boareal (f.eks. kjeller- eller loftsinnredning)

Klima- og energifondet gir støtte til:

  • Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft: se søknadsskjemaets siste side for satser
  • Isolering av gulv mot grunn, kald kjeller eller lignende: se søknadsskjemaets siste side for satser
  • Isolering av yttervegg: se søknadsskjemaets siste side for satser
  • Termografering og trykktesting i forbindelse med etterisolering: 2500 kroner per sak
  • Utskifting av vedovn eller montering av peisinnsats eller etterbrenner: 6000 kroner innenfor Ring 3 og 1500 kroner utenfor Ring 3
  • Varmegjenvinner i boligventilasjonen: 5000 kroner
  • Kakkelovn: 5000 kroner per ovn
  • Varmepipe: 5000 kroner per pipe
  • Vannbåren varme i nybygg, basert på fornybar energi (gulvvarme/radiatorer): 60 kroner per kvadratmeter
  • Solceller: 40% av investeringskostanden, se søknadsskjemaets siste side for satser
  • Vindenergi: 1,50 kr/kWh leveranse
  • Kjel for biofyringsolje: 1,50 kr/kWh leveranse

For mer informasjon besøk Oslo Kommune nettside eller benytt vår kontakt skjema.