Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2015 en rettighetsbasert ordning for enøk-tiltak i private husholdninger. Ordningen forvaltes av Enova og har en ramme på 250 millioner kroner i året. Ordningen kommer på plass 5. januar 2015.

– Denne ordningen vil gjøre det lettere for boligeiere å ta miljøvennlige valg. Det blir mer lønnsomt for folk å gjennomføre tiltak som reduserer energibruken og som reduserer klimagassutslipp. Ordningen blir enkel og lite byråkratisk å forholde seg til, sier olje- og energiminister Tord Lien

Les mer… Ny støtteordning for enøk-tiltak i boliger.