Mange eiere av kjøle- og luftkondisjoneringsanlegg tester ikke anleggene for lekkasje slik de er pålagt, eller merker dem forskriftsmessig, viser Miljødirektoratets kontroller. Det kan medføre skadelige utslipp av fluorholdige klimagasser.
Som hovedregel gjelder at anlegg med mer enn 3 kilo kuldemedium skal kontrolleres hver 12. måned, hver 6. måned dersom det er mer enn 30 kilo og hver 3. måned for anlegg over 300 kilo. Lekkasjekontrollene skal loggføres. Eventuelle lekkasjer skal repareres så fort som mulig, og etterkontrolleres innen en måned.

Les mer… Må lekkasjeteste større kuldeanlegg regelmessig.