Forbudt å fyre med fossil brensel fra 2020.
Mange bygårder huser et forurensende varmeanlegg. I funkisgården på Skillebekk er de glad for at de kastet ut oljefyren i vinter.
Les mer…Inn med miljøvennlig varme – osloby