Uten nye klimatiltak vil verden ved slutten av dette århundret kunne bli 3,7- 4,8 grader varmere enn i førindustriell tid. Det kommer fram i synteserapporten fra FNs klimapanel som ble lagt fram i København på søndag.

Les mer…Haster med klimatiltak – regjeringen.no.