Nyhet! Nå har alle rett til å få tilbake penger for energitiltak i hjemmet

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med.  Vi støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet.  

Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energitiltak i hjemmet. Du kan få tilbake penger til både energirådgiving, omlegging til fornybar varme, solfanger, fornybar elektrisitetsproduksjon, varmestyringssystem, utfasing av oljefyr og oljekamin, samt andre energitiltak. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet, det vil si faktura eller kvittering.

Med Enovatilskuddet, gir vi et tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet. 

Enova støtter også ambisiøse oppgraderings- og nybyggprosjekter. Disse tiltakene er for deg som tenker energi i alle ledd når du skal pusse opp, eller har høye energiambisjoner når du skal bygge nytt. Men husk, for å få støtte må du i motsetning til tiltakene i Enovatilskuddet, søke før du setter i gang.

Les mer…Gjør din bolig energismart! – Enova.