EU i rute med klimamål for 2020

Ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA) sank klimagassutslippene i EU-landene med nesten 2 prosent mellom 2012 og 2013. Dermed er EU nær reduksjonsmålet for 2020, men større innsats er påkrevd for å nå 2030-målet. EU er også i rute for å nå målene om fornybar energi og energieffektivisering innen 2020.

Les mer… EU i rute med klimamål for 2020.