Energieffektivitet

Energieffektivitet

Planlegger du å installere varmepumpe, forbedre ventilasjonsanlegget eller etterisolere loftet? Bruk Energimerkekalkulatoren! Den viser deg hvor mye slike tiltak vil forbedre Energimerket for boligen din.

Energimerket består av:

  • En bokstavkarakter som sier hvor energieffektiv boligen er
  • En farge som sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er.

Du starter Energimerkekalkulatoren her >.

Nesten 80 prosent av energien som brukes i en privatbolig går til romoppvarming og tappevann. Ved å bytte fra olje eller parafin til varmepumpe reduserer du betydelig årlige energikostnader og utslipp.

For mer informasjon og gratis befaring vennligst benytt kontakt skjema >.

En undersøkelse blant mer enn 800 eiendomsmeglere over hele landet viser at varmepumpe er den energikilden som i størst grad øker kjøpsinteressen for boligen. Er det installert varmepumpe i boligen anses det som et effektivt og økonomisk alternativ for oppvarming, det vil derfor også bli vurdert positivt for kjøpsinteressen for en bolig, sier kommunikasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Svein Strømnes. Fyring med ved kommer nest best ut i forhold til å øke kjøpsinteressen for en bolig, mens elektrisitet, fjernvarme og jordvarme! følger på de neste plassene. Hvorfor jordvarme er mindre populært enn varmepumpe når alle jordvarmeanlegg er tilkoblet en varmepumpe sier undersøkelsen ikke noe om. De minst populære energikildene for dem som skal kjøpe bolig er pellets og oljefyring.

For mer informasjon og gratis befaring vennligst benytt kontakt skjema.