Beskrivelse

Foma Supervask er basert på alifatiske hydrokarboner med et meget lavt aromatinnhold.

Bruksområde:

Foma Supervask fjerner effektivt asfaltflekker på biler, understellsmasse, voks på nye biler, delvask av maskindeler, valsevask i trykkeri, vask av elektriske motorer m.m.

Bruksanvisning:

Foma Supervask er spesielt utviklet for avfetting med varmtvann 60 – 100°C og høyt trykk. Brukes ufortynnet gjennom kjem.injektor på høytrykksvasker. Anbefalt konsentrasjon ut av høytrykksvaskeren er på 2 – 5%. Foma Supervask benyttes også til andre rense- og avfettingsoppgaver, spesielt der hvor man krever høyt flammepunkt av sikkerhetsmessinge grunner. Bilavfetting manuelt eller i varmtvannsvasker 60 – 100°C. Personbil/auto – forvask i børsteløs maskin vinterstid. Tungtransport/anlegg – forvask i børsteløs maskin vinterstid. Landbruk – traktorer og arbeidsmaskiner. Industri – kaldavfetting av maskiner og redskaper. Offshore – kaldavfetting av maskiner og deler. Båter/skip – motorer og maskiner og offentlige institusjoner.

Egenskaper:

Svak petroleumslukt, klar væske. Ikke vannløselig.