Beskrivelse

Sopp og algedreper dreper effektivt grønnalger (grønske) og svartsopp. Kan brukes på ubehandlet og behandlet treverk. Forebygger sopp og algevekst på flater der den er påført.

Bruksområde:

Ideelt til beskyttelse av ubehandlet treverk mot sopp og algevekst. Påføres før maling eller beis. Middelet kan blandes med vann i bøtte og påføres med kost eller svamp, pumpekanne, eller høytrykksvasker. Middelet skal ikke skylles av etter påføring, men tørke på overflaten. sopp- og algedreper, kan brukes sammen med alle merker høytrykksvaskere på markedet. Vaskemiddelet skal alltid sprayes på vaskeobjektet nedenfra og oppover på vertikale flater. Vaskemiddelet må få tid til å løse opp skitten, og bør ligge på overflaten ca. 3-5 min. før spylingen starter.

Dosering:

Skumlanse/såpelanse: konsentrat (1:10)
Sugeslange på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Innebygget tank på høytrykksvasker: konsentrat (1:10)
Pumpekanne: konsentrat (1:10)
I bøtte for håndvask: konsentrat (1:10)

Egenskaper:

Vaskemiddelet inneholder ikke løsningsmidler, fosfater eller lut. Vaskemiddelet er biologisk nedbrytbart, og er ikke skadelig for naturen.

Advarsel:

Sprut eller søl av vaskemiddel på vindu må skylles bort før det tørker, for å unngå skjolder. Søl av vaskemiddel på prydblomster eller planter kan være skadelig. Det anbefales derfor å dekke til blomster, planter og vinduerhvis det er fare for søl.