Beskrivelse

Foma felgrens-alkalisk for rengjøring og avoksidering av felger.

Bruksområde:

Foma felgrens fjerner fastgrodd bremsestøv, salt og asfalt fra aluminium og stålfelger på en rask og effektiv måte.

Bruksanvisning:

Spray på med lavtrykksprøyte konsentrert. La produktet virke i 2-5 minutter før det spyles av med høytrykksvasker. Foma felgrens må ikke påføres varm overflate eller direkte i sollys. Midlet må ikke tørke på overflaten. Dette kan medføre skjolder og misfarging.

Egenskaper:

Foma felgrens har en mild søtlig duft og har gul farge.